top of page
Energy

Energie opwekking

Tegelijkertijd uw kosten én stilstand verminderen

Op afgelegen locaties is het moeilijk om slijtage gemakkelijk te herkennen. Een optimalisatie-routine van tweemaal per jaar zal op lange termijn veel geld besparen.

Wat optimalisatie kan doen voor energieopwekking

Er zijn veel energiebronnen en dus veel manieren om energie te op te wekken, allemaal waarin de aandrijftechnologie verschilt. Daarom verschilt ook de optimalisatiestrategie van situatie tot situatie.

 

'Traditionele' energiecentrales hebben ofwel een kolenmolen met aangesloten transportsysteem naar de boiler, of hebben een systeem dat de boiler direct aandrijft. Beide systemen hebben koelcapaciteit nodig en afhankelijk van de nabijheid van water, wordt een traditionele koeltoren of luchtgekoelde condensor gebruikt. Bij energie opwekking is een hoge mate van betrouwbaarheid vereist omdat we allemaal van energie afhankelijk zijn. Om deze reden is enige redundantie in het systeem ingebouwd.

Gedurende de zomer en winter is de vraag naar energie het hoogst, tijdens de lente en herfst wordt minder energie opgewekt. Deze seizoensgebondenheid leent zich perfect voor een jaarlijkse optimalisatieroutine tijdens het laagseizoen. Dan kunnen met name machines die normaal gesproken het hele jaar door moeilijk toegankelijk zijn, geïnspecteerd worden. Denk hierbij aan koeltorens en kolenmolens.

 

Centrales die energie opwekken met behulp van hernieuwbare bronnen, gebruiken doorgaans niet veel aandrijftechnologie en zijn ontworpen om niet aan veel slijtage te worden blootgesteld, aangezien deze vaak in afgelegen gebieden worden geïnstalleerd. Uitzonderingen zijn windparken, getijdenenergie-installaties en waterturbines. Deze worden weliswaar ook op afgelegen gebieden geïnstalleerd (en met veel tegelijk), maar gebruiken kinetische energieconversie en hebben dus door hun ontwerp (mechanische) aandrijftechnologie nodig. Het feit dat deze op afgelegen gebieden geïnstalleerd staan maakt ze kwetsbaar omdat er zelden iemand in de buurt is om vroegtijdige slijtage op te merken. De bewakingstechnologie voor deze aandrijvingen staat nog in de kinderschoenen. Daarom wordt een optimalisatieroutine tot twee keer per jaar aanbevolen, vooral als zich 'fleettrends' kunnen ontwikkelen.

 

Kom later terug voor best practices op het gebied van energie opwekking.

Diensten voor energie opwekking

Screenshot 2020-03-31 at 11.13.51.png

One-time optimization visit

In some situations, a one-time optimization visit provides you with just the reassurance you need to move forward.

gearbox-testing-heading (1).jpg

Routine optimization visit

A routinely scheduled optimization visit is a big step forward towards a maintenance strategy based on prediction.

bottom of page