top of page
Digital_Optimization_edited.jpg

Digitale optimalisatie

Van een eenvoudige oplossing tot 24/7 onafgebroken monitoring

De uitdaging met digitale optimalisatie

Er zijn tegenwoordig verschillende online en offline – en zelfs remote – Digitale Optimalisatie oplossingen op de markt,  met elk zijn eigen naam, reputatie, mogelijkheden en prijskaartje. Dit zijn goede ontwikkelingen en de toepassing kan ook alleen maar toegejuicht worden, maar kan er ook voor zorgen dat u misschien tussen de bomen het bos niet meer ziet.

Als merkonafhankelijke speler in deze markt is de Asset Optimization groep binnen GBS als geen ander in staat u het best te adviseren in de juiste oplossing, en kan helpen bij leveren, installeren, programmeren en analyseren nadat u uw keuze heeft gemaakt.

De GBS calculatietool is goede richtlijn bij de selectie voor de juiste techniek, omdat het zaken als levensduurkosten, vervangingswaarde, draaiuren, levertijd en kosten voor stilstand meeneemt in de berekening. De waarde van een asset word tenslotte niet alleen bepaald door het prijskaartje – als is het wel een belangrijke factor. 

Colin Burg kan u bijstaan in de zoektocht naar de beste digitale optimalisatie voor uw machinepark. 

Offline monitoring

Meer en meer word geïnvesteerd in mobiele apparatuur en kennis op locatie hetgeen het mogelijk maakt om zonder het buiten bedrijf stellen van de machine, of zelfs een inspectieluik te openen, een idee te krijgen van de conditie van de aandrijving. Vaak gaat dit gepaard met een Routinematig Optimalisatie programma waar GBS u, al dan niet deels, in kan ondersteunen. Dit is een stap in de goede richting, maar laat u wel kwetsbaar tussen twee metingen in omdat u 1) door het niet openmaken van de aandrijving zaken over het hoofd ziet en 2) uitgaat van gelijkblijvende omstandigheden tussen twee metingen in. Stelt u zich voor dat u elke 1e Maandag om de twee maanden een meting doet, en op dag 15 na de eerste meting doet zich een evenement voor, dan komt u daar anderhalve maand later pas achter, met alle gevolgen van dien. De bezoek frequentie opvoeren helpt dit te bestrijden, maar is vaak kostbaar. Met een eenvoudige sensor met LED indicatie, kan een operator dezelfde dag nog alert gemaakt worden op een alarm, waardoor onherstelbare schade mogelijk kan worden voorkomen. GBS Asset Optimization biedt twee oplossingen aan voor offline monitoring; de early-detection sensor, en de premium sensor.

Autonome early-detection sensor

 

Over het algemeen past een autonome early-detection sensor het best bij een asset met relatief lage vervangingswaarde die gebruikt word voor een eenvoudige proces met gelijkvormige en betrekkelijk lage belasting. De early-detection sensor werkt als het  motorwaarschuwingslampje in uw auto; het is een eenvoudige oplossing voor een asset die naar verwachting weinig zorg heeft gedurende de levensduur maar waarvan u wel op tijd wilt weten als er iets dreigt te gaan gebeuren. Wanneer financieel rendabel en naarmate de waarde van de asset toeneemt, is de combinatie van de early-detection sensor met een inspectie routine een betere optie, zodat ook belangrijke visuele kenmerken dan meegenomen kunnen worden in onderhoudsplanning. De GBS calculatietool verschaft inzicht de aan te raden inspectie frequentie.

Aanvullende monitoringseisen

Wanneer aanvullende monitoringseisen gesteld worden (zoals temperatuur, oliekwaliteit, of druk), de aandrijving een hogere waarde vertegenwoordigd of bijzondere operationele kenmerken heeft – maar nog steeds relatief ‘standaard’ is – kan de premium sensor ingezet worden. In de basis heeft de premium sensor dezelfde functionaliteit maar deze is krachtiger, kan meerdere externe inputs zoals bovenstaande verwerken, en kan indien gewenst ook uitgebreid worden met beperkte netwerkfunctionaliteiten. Het gevolg is dat alarmen in de operator kamer binnen kunnen komen, en op afstand toegang tot de sensor verkregen kan worden. Omdat de sensor continue meet, kan ook geanalyseerd worden en trends vastgesteld.

Neem de juiste beslissing

 

Wij leggen graag aan u uit, in welke toepassingen deze premium sensor de beste oplossing voor uw optimalisatie uitdaging is. Wij willen u er graag op wijzen dat het gebruik van de premium sensor in een netwerk, waarbij alarmen doorgegeven worden aan uw DCS systeem en lokale uitlezing en analyse deels mogelijk, geenszins een vervanging is voor periodieke visuele inspecties in bedrijf of bij geplande stilstand. Net als met de early-detection sensor, is het een hulpmiddel ter optimalisatie – het biedt zekerheid tussen inspecties in. Bovendien zijn vooralsnog sensoren niet in staat om álles te meten en voorspellen.

Offline monitoring

Online monitoring

Voor assets met de hoogste (financiële) waarde voor uw productieproces, waarbij stilstand ter aller tijde vermeden dient te worden en toeval uitgesloten, is continue (24/7/365) online monitoring aan te bevelen. Vanuit uw controlekamer heeft u continue inzicht in en toegang toe individuele aandrijfcomponenten en hun presentaties, en slijtage / schade ontwikkelingen. De GBS calculatietool biedt houvast in het maken van de juiste keuze. Voor online monitoring maakt  Asset Optimization onderscheid in een drietal services; budget, standaard, en premium.

Economy service

De Economy Service van Asset Optimization voorziet in het selecteren, (gedeeltelijk) leveren en ondersteunen bij de installatie van permanente sensoren op uw aandrijftrein voor continue en nauwkeurige meting van kritische prestatiewaarden als trilling, druk, draaimoment en temperatuur. GBS wil betrokken zijn bij het selectieproces, en de onafhankelijke expertise van Asset Optimization ter beschikking stellen om de juiste keuze te maken en installeren, om zo optimale werking te garanderen. Een budget systeem vraagt om vergaande operator training op gebied van systeemkennis, en de analyse van alarmen en fouten omdat de data ten aller tijde in uw bezit blijft.

Premium service

De premium service in aanvulling op de economy service, helpt u als gebruiker in het beter begrijpen van trends, ontwikkelingen en alarmen omdat Asset Optimization twee maal per jaar (andere frequentie op aanvraag) een analyse uit zal voeren – op locatie, of op afstand – en middels een professioneel verslag zal rapporteren wat gedurende een bepaalde periode heeft plaats gevonden, en wat op basis hiervan de verwachtingen voor de toekomst zijn voor onder andere levensduur, ruimte in productiecapaciteit en meer. Deze periodieke verslagen zijn waardevol omdat zij onafhankelijk en professioneel inzicht verschaffen, waarmee toekomstige investeringen of proceswijzigingen verantwoord kunnen worden.

Premium Plus Service

Bij de premium plus service word al het bovenstaande aangevuld met een jaarlijkse visuele inspectie bij stilstand, waarbij de gehele aandrijftrein van top tot teen uitvoerig word onderzocht – van fundatie en leidingwerk, tot koppeling, uitlijning, vertanding en lagers, oliekwaliteit, afdichtingen en het olie filter- koel- en smeersysteem. Deze inspectie kan zaken aan het licht brengen waar  sensoren vooralsnog niet of moeilijk in staat toe zijn. Met name in agressieve omgevingen en bij zware industrieën zal dit een toegevoegde waarde hebben.

 
Wij helpen u graag

Voor alarmen en storingen, ongeacht de gekozen service, staan onze engineers hoe dan ook voor u klaar om te ondersteunen – en ook analyse en rapportage kan uiteraard op individuele basis worden aangeboden. Financiële voordelen zijn echter te behalen door pakketten compleet en op voorhand met GBS af te spreken.

Online monitoring
Digital_Optimization_edited.jpg

Bij voorgenoemde diensten is service op afstand, ‘remote services’, bewust niet inbegrepen omdat wij begrijpen dat data veiligheid vandaag de dag een heet hangijzer is. Dat wil niet zeggen dat GBS Asset Optimization deze dienst niet aan wil aanbieden, integendeel, maar wij leveren hiervoor liever maatwerk en gaan eerst met u om de tafel om de wensen, eisen en beperkingen te inventariseren. Bij service op afstand staat u toe dat een derde (onafhankelijke) specialistische partij toegang heeft tot uw operationele data en dat u gezamenlijk de verantwoordelijkheid draagt voor de optimalisatie van de machine. Asset Optimization kan een client PC beschikbaar maken op kantoor in Oud-Beijerland waarmee met een beveiligd protocol naar keuze, toegang verschaft kan worden tot het online monitoring systeem geïnstalleerd waar dan ook ter wereld.

Remote services

bottom of page