top of page
chris-pagan-sfjS-FglvU4-unsplash.jpg

Specialistisch optimalisatie vraagstuk

Een waardevolle aanpak voor uw waardevolle machines

Optimalisatieproject op maat

Voorbeelden van optimalisatie vraagstukken

In situaties waar veranderende productie eisen of bedrijfsomstandigheden vragen om aanpassingen, maar waar weinig  flexibiliteit is in inbouwmaten of budget, kan een specialistisch optimalisatie project uitkomst bieden. Na uitwerken van de probleemstelling, kan in samenwerking met GBS Engineering data verzameld worden van de huidige aandrijftrein, waarna uit berekeningen kan blijken dat met een minimale aanpassing zonder gevolgen voor inbouwmaten, binnen budget het gewenste resultaat kan worden bereikt.

 

Zo heeft GBS de capaciteiten in huis om nieuwe vertanding te ontwerpen en vervaardigen, en is daarmee dus in staat de overbrengingsverhouding te wijzigen of versterking aan te brengen in het materiaal. Hierdoor kan meer productie capaciteit gecreëerd worden, of een hogere bedrijfsveiligheid. De behuizing kan bijvoorbeeld gekotterd worden en voorzien van grotere of versterkte lagers om axiale of radiale krachten uit het proces beter te kunnen verwerken.

 

Uw aandrijving kan thermisch doorgerekend worden en wanneer nodig worden voorzien van een warmtewisselaar om zo extra hitte af te kunnen voeren. De tandwielkast kan zelfs van een opsteek ontwerp naar volle as – of andersom - gewijzigd worden. Dit is slechts een greep uit oplossingen voor diverse vraagstukken uit het verleden die wij hebben mogen ontvangen uit de bagger industrie en metaal productie / verwerking. Nu wij het uitvoeren van dit soort vraagstukken een vast onderdeel van ons aanbod hebben gemaakt, is hiermee ook de capaciteit beschikbaar om dit met grotere regelmaat te doen voor een grotere en meer diverse groep gebruikers.

 

Wanneer de wijziging in de werkplaats in Oud-Beijerland plaats vindt behoort belast proef draaien na voltooiing ook tot de mogelijkheden, zodat de theorie meteen getest kan worden.

Voorbeelden van uitdagingen kunnen zijn:

 

  • Door toename in vraag van product moet productiesnelheid omhoog.

 

  • Veranderende omgevingstemperatuur heeft tot gevolg dat de aandrijving te warm word.

 

  • Aandrijving moet materiaal transporteren met een andere dichtheid waardoor de last toeneemt.

 

  • De service factor op de bestaande pomp aandrijving is vermoedelijk niet toereikend.

 

  • Strengere milieuwetgeving heeft restricties op geluidsniveau voor de transportband tot gevolg.

 

  • Een trilling in de waaier constructie leidt tot versnelde lager slijtage.

 

 

Bovenstaande vraagstukken zijn slechts voorbeelden - wij willen graag weten wat uw uitdaging is. Neem contact op via C.Burg@GBS.International voor een consult.

bottom of page