top of page
Assembly_gearbox_edited.jpg

Investeren in uw machines

Welke investeringen verdienen uw prioriteit?

Laat ons de berekeningen voor u doen.

Welke investeringen verdienen prioriteit boven de andere en wat is uw rendement?

Vervangingskosten, inschakelduur, resterende levensduur en kosten van downtime verschillen van machine tot machine, en met dit alles dient rekening worden gehouden tijdens het nemen budgetbeslissingen. Met behulp van verzamelde operationele gegevens, kan GBS Asset Optimization bepalen welke machines risico lopen. Vervolgens kunnen wij u een weloverwogen advies geven over verwachte investeringen en de volgorde waarin deze dienen te worden gedaan.

Wat is uw rendement op investeringen?

Onderzoek heeft aangetoond dat 95% van de onderzochte bedrijven die optimalisatie-services gebruiken, een gemiddelde toename van 9% in de beschikbaarheid van machines bereiken. Dit betekent in theorie dat het werkt, maar wat werkt specifiek voor u, uw machines en uw budget? Het begint met investeren in de juiste dingen; het meest uitgebreide systeem geeft u de beste voorspellende eigenschappen en vermindert bijna alle risico's, maar heeft een hoog prijskaartje. Het zou dus heel goed niet de juiste match kunnen zijn voor bijvoorbeeld een tandwielkast met lage vervangingswaarde. Laat GBS Asset Optimization de berekeningen voor u doen en iedere machine afzonderlijk evalueren. Hierin houden we rekening met variabelen die van belang zijn voor uw proces. Zo kunnen we u het rendement op uw investering kunnen laten zien.

Wat dient u uit te geven om aan veranderende regelgeving te voldoen?

Misschien niet zoveel als u denkt! Aangescherpte koolstof-, stikstof- en normen voor geluidsemissie en voorschriften voor bijvoorbeeld elektrische efficiëntie zijn van invloed op de manier waarop u uw machine dient te gaan gebruiken. Dit heeft niet noodzakelijkerwijs tot gevolg als hij  nu niet voldoet, dat uw hele aandrijflijn vervangen moet worden, of dat er aanpassingen aan de infrastructuur nodig zijn. Er is een zeer realistische kans dat met een paar kleine aanpassingen de gevraagde wijziging kan worden bereikt, wat het absoluut het onderzoeken waard maakt. Het Asset Optimization Services-team van GBS kan u daarbij helpen.

Trillingsmeting_Klein.jpg

Eenmalig optimalisatie-bezoek

In sommige situaties biedt een eenmalig optimalisatiebezoek u de geruststelling die u nodig heeft om verder te gaan.

Visuele_Inspectie_Zijkant_Klein.jpg

Specialistisch optimalisatie-vraagstuk

Wanneer wijzigingen in regelgeving, bedrijfsomgeving of productieproces aanpassingen aan uw aandrijflijn vereisen, kan een optimalisatieproject op maat de oplossing zijn om dat te bereiken.

gearbox-testing-heading (1).jpg

Routinematig optimalisatie-bezoek

Een routinematig gepland optimalisatiebezoek is een grote stap voorwaarts in de richting van een op voorspelling gebaseerde onderhoudsstrategie.

Windows_tablet_Management_Trainee (2).jp

Digitale optimalisatie

Er zijn verschillende manieren om uw machines te digitaliseren en gegevens uw operatie te laten aansturen, elk met zijn eigen voordelen.

 

bottom of page